top of page

הוראות הפעלה
למדפסת אינסטקס SQUARE LINK

הקדמה

קבוצת חברות שמעוני יבואנית מורשת בישראל למצלמות ומדפסות פוג'י מאחלת לכם הנאה

והפקת תמונות איכות משלל האפשרויות המוטמעות במדפסת מתקדמת זו.  

לרשותכם:

  •  20 נקודות איסוף למסירת המדפסת לכל מקרה של תקלה.

  •  מעבדה מרכזית המצוידת בטכנאים בעלי הכשרה.

  •  תמיכה טכנית לכל שאלה ובעיה בדוא"ל  support@shimone.com

טרם פנייה או מסירת המצלמה , אנא קראו בקפידה מדריך זה.

שימו לב! בסוף חוברת זו מודפסת תעודת אחריות למוצר וכן קיימת רשימת נקודות שירות למסירת המצלמה למעבדה במקרה של תקלה.

bottom of page