top of page

הוראות הפעלה
למצלמת אינסטקס מיני 12

הקדמה

קבוצת חברות שמעוני יבואנית מורשת בישראל למצלמות פוג'י מאחלת לכם הנאה והפקת תמונות איכות משלל האפשרויות המוטמעות במצלמה מתקדמת זו.  לרשותכם:

 •  20 נקודות איסוף למסירת המצלמה לכל מקרה של תקלה.

 •  מעבדה מרכזית המצוידת בטכנאים בעלי הכשרה.

 •  תמיכה טכנית לכל שאלה ובעיה בדוא"ל  support@shimone.com

טרם פנייה או מסירת המצלמה , אנא קראו בקפידה מדריך זה.

שימו לב! בסוף חוברת זו מודפסת תעודת אחריות למוצר וכן קיימת רשימת נקודות שירות למסירת המצלמה למעבדה במקרה של תקלה.

mini-12-feature-iconic-design.png

תכונות המצלמה:

 • מצלמת אינסטקס אנלוגית מצלמת תמונות חד פעמיות ויוצרת הדפסה מידית. 

 • חשיפה אוטומטית

 • מראת סלפי. עדשת סלפי

 • הבזקה קפואה

 • מצב מאקרו

 • מסך LCD בגודל" 2.7 עם 250,000 פיקסלים.

 • שחרור תריס אלקטרוני מתוכנת 1.2 עד 1.250 שנייה

 • טווח מיקוד עדשה 0.3 מ' ומעלה

 

זכויות.png
bottom of page